Menu Użytkownikaimage008_2.jpg

 

Projekt „ZSOiT PRAKTYCZNA SZKOŁA PODNOSZĄCA KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku: Technikum Zawodowe Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.